ขนาดอักษร
" "
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสมาคม

จำนวนผู้เสียชีวิต 275 ราย
จำนวนเงินสงเคราะห์ที่หักจากสมาชิก = 275 คน x 0.5 บาท = 137.50 บาท
จากสมาชิกทั้งหมด (ณ วันที่ 5 พ.ค. 63) 464,087 คน
จำนวนเงินสงเคราะห์โดยประมาณ รายละ 232,043.50 บาท
การจ่ายเงินสงเคราะห์ จะโอนเข้าบัญชีทายาท ตามที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร
ทั้งนี้ จ่ายครั้งที


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด
SQL Error:
INSERT INTO counter (ip_address, dateIn) VALUES ('3.230.154.129', '2020-06-02')
Table './chapanakit/counter' is marked as crashed and should be repaired