ขนาดอักษร
" "
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสมาคม

จำนวนผู้เสียชีวิต 342 ราย
จำนวนเงินสงเคราะห์ที่หักจากสมาชิก = 342 คน x 0.5 บาท = 171 บาท
จากสมาชิกทั้งหมด (ณ วันที่ 5 ส.ค. 63) 700,001 คน
จำนวนเงินสงเคราะห์โดยประมาณ รายละ 350,000.50 บาท
การจ่ายเงินสงเคราะห์ จะโอนเข้าบัญชีทายาท ตามที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร
ทั้งนี้ จ่ายครั้งที่ 1 ตา


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด
SQL Error:
INSERT INTO counter (ip_address, dateIn) VALUES ('34.238.248.103', '2020-08-07')
Table './chapanakit/counter' is marked as crashed and should be repaired