ระเบียบข้อบังคับต่างๆ


1. ข้อบังคับ ฌกส อสม

2. ระเบียบสมาคมฯ 5 ฉบับ

3. หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิกของข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ