ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จ่ายค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย รับรองเดือนมกราคม 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รับรองเดือนมกราคม 2564 งวดที่ 1 25 กุมภาพันธ์ 2564
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 25 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศ
1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคม ฌกส.อสม. ครั้งที่ 13/2563 25 กุมภาพันธ์ 2564
2 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม. 25 กุมภาพันธ์ 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศทั้งหมด

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
นายกสมาคมฌกส.อสม.

นางบุญญาภา เครือวรรณ
ผู้จัดการ ฌกส.อสม.

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ